010 Web Fotografie
Image default
Vastgoed fotografie

Onderhoud voor uw vastgoed

Een veilige woon- en leefomgeving is één van de basisbehoeften van de mens. Goed wonen, waar en hoe u dat zelf wilt, is een belangrijke voorwaarde om uw leven vorm te kunnen geven. Om zelf de regie uit te voeren, uw eigen keuzes te kunnen maken. En ook: om mee te kunnen doen in de samenleving. Als vastgoedbeheerder wilt u natuurlijk dat uw vastgoed, ongeacht de grootte, ligging of complexiteit in de juiste staat tegen het gewenste wooncomfort of rendement blijft. U wilt uw bewoners tevreden houden en dit moet allemaal zo efficiënt mogelijk. Een meerjarenonderhoudsplan – ook welMJOP – kan hier een oplossing in bieden. Meestal geeft zo’n plan inzicht in planmatig onderhoud van uw gebouw(en), maar het MJOP van Laan35 doet meer dan dat. Door het gebruik van fotografie krijgt u duidelijk inzicht in de gebreken, zij adviseren u over herstel en renovatie en bovenal bieden zij u handvatten aan voor voordelig en goed onderhoud voor de komende 25 jaar. De MJOP zoals deze nu bestaat, wordt al sinds zo’n honderd jaar ingezet en is in de VS voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) opgericht na 2008 zelfs verplicht geworden. Een dergelijke MJOP bevat drie van elkaar te onderscheiden aspecten: tijd, geld en kwaliteit.

 Ook heeft ieder vastgoed baat bij dagelijks technisch beheer. Duidelijke, frequente en snelle communicatie tussen bewoners en uitvoerders is van groot belang. Als er sprake is van een storing moet deze z.s.m. worden opgelost om eventuele onverwachte kosten te voorkomen. Dit alles maakt dat zowel de bewoners als de eigenaren, VvE-bestuurders en beheerders maximaal tevreden worden gehouden. Door het creëren van een veilig en betrouwbare omgeving wordt de leefkwaliteit van uw bewoners aanzienlijk verbeterd. Mede door duidelijk en transparant in de communicatie te zijn en een persoonlijk aanspreekpunt beschikbaar te stellen zal het vertrouwen in de relatie tussen u en uw klanten bevorderd worden.

http://www.laan35.nl/

Gerelateerde artikelen

Lekke ruit vervangen

Inzicht in technisch vastgoedbeheer met een MJOP

De vakbekwaamheid van een rietdekker