Outplacement en meer

      Reacties uitgeschakeld voor Outplacement en meer

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeel naar een nieuwe job begeleid na ontslag. Outplacement werd meer dan 30 jaar geleden uitgewerkt in Amerika En daarna kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Tegelijkertijd is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige stelsel. Als je ontslagen wordt daarop kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het ontslag, Het ontdekken van verlangen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je minstens 45 jaar oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde ouderdom bereikt vervolgens heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarop de helft bedraagt van een voltijdse personeelslid In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te bereiken moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeelslid niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band tussen de werkgever en medewerker niet goed is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan ook zijn dat het organisatie faillissement gaat en dat de personeelslid of meerdere weeknemers zonder werk komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief ontslag genoemd.

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt naar een nieuwe werkgever. U bent toe aan een nieuwe uitdaging, nadat u al talrijke jaren voor hetzelfde organisatie werkt. Een nieuw organisatie, nieuwe energie, nieuwe prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit dan? Bent u binnen staat dit mee te nemen richting een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel legio jaren hard voor gewerkt.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde onderneming. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het bedrijf, de onderneming, de instelling,…

Collectief ontslag

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging als talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

10 werknemers van een onderneming die meer daarna 20 werknemers heeft en minder vervolgens 100 werknemers binnen een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

Het traject

Na het verwerken van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om verder te gaan en te bekijken wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een kersverse job. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Verscheidene hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van aanwending zijn. Bv. een opleiding of cursus die je wilt volgen binnen het specialisme waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.