010 Web Fotografie
Image default
Commerciele fotografie

Alles over loopbaanbegeleiding

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het begeleiden en aanraden bij het maken van loopbaankeuzes. U ontvangt afzonderlijke opvang  waarbij de loopbaanbegeleiders conversatiepartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, gepassioneerdheid, kwaliteiten, motivatie en plaats op de arbeidsmarkt. Welke fasen moet ik zetten om de propere functie te vinden? Wat is mijn overgave? Hoe hanteer ik mijn capaciteiten optimaal. Een antwoord op deze vraag krijgt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een vorming loopbaanbegeleiding is geschikt voor werkenden, ondernemers en carrièremannen- en vrouwen.

 

Jobcheques

Met de jobcheques verkrijgt u betaalbare loopbaanbegeleiding. Tijdens het jobbegeleidingstraject gaat u gezamenlijk met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvraagstukken. Tevens bekomt u inzicht in uw positie op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw ambt- en privésituatie. De loopbaancheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor bekwame loopbaanbegeleiding . De loopbaancheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Bent u ontslagen of zit u in opzegtermijn? U weet niet waar u op moet solliciteren. Of uw wordt niet uitgenodigd op sollicitaties. Met loopbaanbegeleiding kunt u dit aanpakken.

Ontslagen of in opzeggingstermijn?

Loopbaanbegeleiding is er voor alle, ondernemers, carrièremannen- en lady´s die met vragen worstelen omtrent hun loopbaan en personeel die in hun opzeggingstermijn en termijn van verbrekingsvergoeding zitten. Enkele problemen waar u tegenaan loopt en waar loopbaanbegeleiding u mee helpt.

Job test

Heeft u behoefte aan joboriëntatie? Is dit de kloppende functie voor u? Heeft u behoefte aan inzicht loopbaanbegeleiding? Gaat het de ideale kant op met uw carrière? Indien u vragen heeft wat betreft uw loopbaan, dan biedt loopbaanbegeleiding inzicht.

Ga naar loopbaantest.be vul slechts 12 vragen in en u verkrijgt meteen het resultaat in uw mailbox.

Als u behoefte heeft aan inzicht in uw kansen, toewijding, eigenschappen , motivatie en positie op de arbeidsmarkt.

Cheque besteld; hoe nu verder?

 Wat als ik mijn taak cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Indien u de loopbaancheque ongebruikt laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een loopbaancheque aan te vragen behoud u.

Stap 3. Bezorg de jobcheque bij een loopbaanbedrijf. (mail of uitgeprint meenemen).

Zijn de jobcheques fiscaal aftrekbaar?

Wat indien mijn jobcheques vervallen zijn?
Geen nood. Wanneer u uw loopbaancheque niet gebruikt voor de geldigheidsdatum wordt u geld moeiteloos teruggestort op uw rekening en behoudt u uw recht op de jobcheque.

Heb ik recht op jobcheques mits ik in mijn opzeggingstermijn zit?

Op het moment dat u in uw opzegtermijn zit, kan u uw loopbaancheques bestellen. Wanneer uw opzegtermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om loopbaancheques te reserveren. Tevens heeft u recht op jobcheques tijdens uw tijdsduur van verbrekingsvergoeding.

Stap voorwerpen. VDAB controleert of u recht heeft op loopbaancheques.

Stap 2. Heeft u het bedrag betaald? Dan verkrijgt u (binnen 14 dagen) uw loopbaancheque van Edenred via mail of per post. De mail of brief is de bevestiging dat u betaald heeft en aan alle voorwaarden voor Loopbaanbegeleiding volstaan.

Heeft u er wel recht op? Dan krijgt u van de firma Edenred een overschrijvingsformulier voor € 40,- via uw mail of post.

Hoe zien loopbaancheques eruit?

Uw contactgegevens. De loopbaancheque is uniek en alleen voor u bestemd. Een cheque overnemen van een ander is onmogelijk.

Als u geen recht op heeft, dan bekomt u een mail of brief met de reden waarom uw verzoekschrift is geweigerd. Begeert u extra informatie? Neem dan contact op met een van onze kantoren om een afspraak te maken voor kosteloos kennismakingsgesprek.

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te assisteren bij aanpassingen in uw leven. Heeft u moeite met veranderingen in uw job of loopbaan? Raakt u de balans kwijt tussen uw ambt- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van raadgeving. Dat raadgeving vergezelt u bij het vinden van een weerwoord op uw vraag. Samengevat, met de attentie loopbaanbegeleiding lost u het kwestie op. Enkele voordelen van loopbaanbegeleiding zijn: goedkoop met loopbaancheques, een traject bezorgt antwoorden op en beter in uw schoenen staan.

 

Hoe ziet een loopbaantraject eruit?

 

Stap 1

Kennismaking met uw carrière instructeur
Verduidelijking werkmethode
Verwachtingen en beweegredenen doorspreken
Bepraten van leer- en werkervaringen
Doelstellingen bepalen
Doe-opdrachten bouwen

Stap 2

Einddoelstellingen evalueren
Bewerkingen doorvoeren

Loopbaanbegeleiding is een afzonderlijk procesverloop  bij een vestiging bij u in de buurt. De fasen van het proces:

Persoonlijk gesprek met uw loopbaan begeleider
Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een jobbegeleidingstraject volgen
Doe-opdrachten uitvoeren

Stap 3

Reflectiefase – Heeft de loopbaanbegeleiding inzicht geboden?

Heeft u na het jobbegeleidingstraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw instructeur voor een kosteloos nazorggesprek. Daarin kijkt u gemeenschappelijk met uw coach welke stappen u verder kunt nemen.

Werkfase – Hoe is uw positie op de arbeidsmarkt?

Terugkom-moment waarbij u tezamen een Persoonlijk OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange tijd. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook verder.
Weerspiegelen genomen acties, hervormingen, verbeterpunten.

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen ervaren zich prettig tijdens de loopbaantrajecten. De vrijblijvende ambiance, de overzichtelijke opbouw en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en individuele begeleiding van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

http://ucareloopbaanbegeleiding.be/