010 Web Fotografie
Image default
Banen en opleidingen

Vacatures omschrijving

Een vacature is een onvervulde arbeidsplaats op de arbeidsmarkt, hierbinnen een handel, een lichaam of een overheidsdienst die open staat voor werkzoekenden.

Algemeen vacatures verschijnen als advertenties in bv. Kranten, bladen, personeels- en vakbladen, in de etalages bij uitzendkantoren en op internet. Met de verhoging van de werkloosheid in europa vanaf de jaren geheel getal van de 20e eeuw zijn voor vacatures aparte secties of bijgevoegde katernen ontstaan. Met de komst van het internet einde de jaren 90 zijn er ook talrijke vacaturesites in het leven geroepen.

Wanneer een vacature wordt doortrokken, wordt ze als een ( tijdelijke ) betrekking tot de werk gerekend door bureaus voor nationale statistiek.

Voor een vacature verschijnt, wordt doorgaans door de organisatie nagegaan of de leemte inwendig kan wordt ingevuld. Wanneer dat niet lukt publiceert het concern de vacature extern. Soms geldt er dan nog voorrangsregels voor voorschrijven doelgroepen zoals personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ordening een vacaturetekst kan de volgende onderdelen bevatten :

Functietitel : een aantrekkelijke heldere functietitel om het tal reacties te vergroten. Functieomschrijving : equivalent van de functie ( dit kan in verscheidene beschaven gebeuren ). Functie-eisen : een schilderijlijst van bekende en vaardigheden waaraan de ideale kandidaat voldoet. Verdienste en arbeidsvoorwaarden : een verhaal waar iemand in deze functie op kan rekenen. Procedure : een equivalent hoe een kandidaat meer kennisoverdracht kan inwinnen of solliciteren. Equivalent van het handelsbedrijf : een ( al dan niet wervend schrijven ) equivalent van de activiteiten van het handelsbedrijf.

https://www.vindazo.nl/job/browse.html

Gerelateerde artikelen

VIG: Wat is het? Voor wie en met wie werk je?

Professionele outplacement en loopbaanbegeleiding

Ontdek werkboeken en ander lesmateriaal voor rekenen