010 Web Fotografie
Image default
Architectuur

Waarom u een archeologisch onderzoek op uw nieuwe kavel moet laten uitvoeren

Welke rol speelt archeologie tijdens het verbouwen van een kavel

Voordat u op een pas aangekochte kavel begint te bouwen, moet u eerst heel wat praktische zaken regelen. Eén van de punten waar u zeker rekening mee moet houden, is een eventueel archeologisch onderzoek. Archeologische resten kunnen namelijk door eender welke werkzaamheden, bijvoorbeeld sloop- of bouwwerkzaamheden, verstoord of zelfs vernietigd worden. Of u bij het verbouwen van uw kavel rekening hoeft te houden met eventuele archeologische sporen, staat beschreven in het bestemmingsplan dat de gemeente heeft opgesteld. Als blijkt dat u een archeologisch analyse moet laten uitvoeren, dan is Transect een geschikte en betrouwbare partner. Dit archeologisch onderzoeks- en adviesbureau neemt alle nodige archeologische stappen voor zijn rekening, zodat u zich nergens geen zorgen over hoeft te maken.

 

Het bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek

Transect is een professionele en betrouwbare partner die alle aspecten van het archeologisch onderzoek tot een goed einde brengt. Elke archeologische analyse begint met een bureauonderzoek. Dit onderzoek gaat vaak gepaard met een controleboring. Transect bepaalt in deze eerste verkennende fase wat de verwachtingen van het onderzoek zijn. Ze kijken na of er sporen zijn die duiden op eventuele archeologische resten in uw kavel en of uw bouwplannen deze resten verstoren. Om hun verwachtingen te toetsen voert Transect vaak een verkennend booronderzoek uit. In de meeste gevallen is dit gecombineerd onderzoek voldoende om aan uw verplichtingen te voldoen en kan u rustig beginnen te bouwen.

 

Een aanvullend proefsleuvenonderzoek

Duiken er tijdens deze eerste fase van het proces duidelijke indicaties van archeologische resten op, moeten deze natuurlijk verder onderzocht worden. Omdat men op basis van een eerste booronderzoek de waarde van de archeologische vondsten moeilijk kan inschatten, is er een aanvullend onderzoek nodig. Transect kiest in dit geval meestal voor een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn open ontgravingen die machinaal blootgesteld worden. Dankzij deze ontgravingen verkrijgt Transect heel wat belangrijke informatie over de vondsten. Aan de hand van de verkregen informatie bepaalt Transect vervolgens of er sprake is van behoudenswaardige archeologische resten. Eventuele behoudenswaardige vondsten worden opgegraven, nauwkeurig gedocumenteerd en veilig opgeborgen.

 

Duidelijke documentatie

Elk onderzoek wordt zorgvuldig en overzichtelijk gedocumenteerd in een Transect-rapport. In elk rapport vindt u duidelijk kaartmateriaal, gekleurde boorbeschrijvingen, verschillende foto’s en bijkomend advies terug. Alle onderzoeksmethodes van Transect voldoen bovendien steeds aan de verschillende kwaliteitsnormen. Kwaliteit staat dan ook steeds centraal bij Transect. Hun ervaren er enthousiaste vakmannen werken tijdens elk onderzoek volgens de verschillende KNA-richtlijnen. KNA, kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologisch, is de belangrijkste richtlijn die elk archeologisch onderzoeksbureau in Nederland moet volgen.

 

Transect is de geschikte partner

Na de aankoop van een nieuwe kavel is het dus enorm belangrijk dat u aan alle archeologische verplichtingen voldoet. Transect is hier de geschikte partner voor. Dit gecertificeerd onderzoeksbureau voert elk archeologisch onderzoek snel en efficiënt uit. Ze zullen elke analyse niet alleen tot een goed einde brengen, ze zorgen ook steeds voor de nodige documentatie. Dankzij Transect hoeft u uw plannen dus niet te lang op te bergen. Hebt u bouwplannen en wil u meer informatie over de archeologische stappen die u moet ondernemen? Contacteer Transect dan meteen en hun vakkundige medewerkers staan u met alle plezier professioneel bij!

 

https://transect.nl/