010 Web Fotografie
Image default
Gezondheid

Mentale gezondheid

Depressie: preventief werk In Nederland lijden jaarlijks 797.000 mensen aan een depressie. De economische kosten zijn hoog. Depressie is de grootste oorzaak van ziekteverzuim op de werkvloer. De behandeling verminderde de ziektelast slechts gedeeltelijk. Preventie kan het aantal mensen dat aan een depressie lijdt, met 20% tot 30% verminderen. Geestelijke gezondheid van Nederlandse jongeren Jonge mensen in Nederland verkeren in een goede conditie. Maar we weten nog steeds niet veel over jonge mensen die geestelijk ongezond zijn. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar de mentale gezondheid van jongeren en helpt het welzijn van jongeren te verbeteren.

Nederlandse zelfmoord Vrouwen en mensen met een lagere opleiding hebben meer kans op zelfmoordgedachten dan mannen en mensen met een hogere opleiding. Er is een sterk verband met trauma uit de kindertijd en eerdere psychische aandoeningen. Aanval en misbruik kunnen suïcidale gedachten vier tot vijf keer verhogen.

Herken tekenen van frustratie Mensen met een depressie vinden het vaak moeilijk om hulp te zoeken. Door te erkennen dat depressie een teken is van professionals, kunt u ervoor zorgen dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Depressie komt relatief vaak voor bij jonge mensen bij de geboorte en bij moeders. Door gerichte methoden kunt u depressie bij deze risicogroepen helpen voorkomen. Feiten en cijfers over depressie De helft van de mensen met een depressie heeft meer dan zes maanden nodig om te herstellen van een depressie. Vrouwen hebben meer kans op depressies dan mannen.

https://burnoutverhelper.nl/

 

https://mentalegezondheidblog.nl/

 

https://www.ndoorherstel.nl/