010 Web Fotografie
Image default
Bedrijven

3 tips om de relatie tussen jouw werknemers te verbeteren

Door middel van goede communicatie kun je de relatie op de werkvloer verbeteren en eventuele conflicten voorkomen. Wanneer medewerkers zich veilig en gehoord voelen zullen er minder snel spanningen worden gecreëerd tussen de medewerkers en de leidinggevende of tussen medewerkers onder elkaar. 3 tips om de communicatie hoog te houden is door regelmatig activiteiten te plannen waarin er gecommuniceerd moet worden met elkaar zoals een brainstormsessie of een gezamenlijke lunch of teamuitje. Wanneer dit niet helpt kan er een mediator worden ingeschakeld. Voor conflicten op de werkvloer die opgelost dienen te worden kun je rekenen op de ervaring van Mediation Deventer.

Verminder verzuim door een mediator Een mediator doet meer dan alleen de communicatie verbeteren. Zo kan een mediator serieuze problemen en conflicten helpen oplossen binnen het bedrijf. Wanneer het verzuim bovengemiddeld hoog is kan er met behulp van een mediator worden gekeken waar dit vandaan komt. Soms kan een conflict de oorzaak zijn. Wanneer de spanningen hoog oplopen kan het zijn dat de medewerkers niet meer naar kantoor willen komen. Ze hebben geen plezier meer in hun werk en melden zich ziek. Dit is natuurlijk vervelend voor de medewerker maar ook voor het bedrijf zelf doordat dit flink in de kosten kan lopen. Het aanpakken van deze conflicten zorgt ervoor dat iedereen weer met plezier naar het werk gaat en dat toekomstige conflicten vermeden kunnen worden door te werken aan de communicatie binnen het bedrijf.

Wat kan een mediator betekenen Door met iedere collega te praten kan er worden gekeken wat de behoefte, wensen en bedoelingen zijn. Door naar elkaar te luisteren voelt de ander zich gehoord en is het makkelijker om je in de ander te verplaatsen. Na het uitspreken van het conflict is er al verlichting van beide partijen en kan er worden gekeken naar een passende oplossing. Ook kan er worden gekeken hoe deze conflicten in de toekomst voorkomen kunnen worden. De gesprekken kunnen in groepsverband worden gevoerd of een op een. Dit kan worden gedaan wanneer beide partijen niet meer met elkaar in gesprek kunnen gaan door de ernst van het conflict of wanneer beide partijen het niet met elkaar eens kunnen worden. Een mediator fungeert in zo’n geval als tussenpersoon en helpt het conflict op te lossen. Een op een mediation wordt ook wel pendelmediation genoemd en is een effectieve manier om het conflict tot een goed einde te brengen.