010 Web Fotografie
Image default
Financieel

Hoe kun je geld verdienen met enquetes? | Meedoen Aan Onderzoek

De geschiedenis van het geld betreft de ontwikkeling van sociale systemen die ten minste een van de functies van het geld vervullen. Dergelijke systemen kunnen worden opgevat als middelen om indirect welvaart te verhandelen; niet direct zoals bij ruilhandel. Geld is een mechanisme dat dit proces vergemakkelijkt. 

Geld kan een fysieke vorm hebben zoals in munten en biljetten, of kan bestaan als een schriftelijke of elektronische rekening. Het kan een intrinsieke waarde hebben (goederengeld), wettelijk inwisselbaar zijn voor iets met een intrinsieke waarde (representatief geld), of alleen een nominale waarde hebben (fiatgeld).

Ben je op zoek naar een website voor geld verdienen met enquetes? Meedoen Aan Onderzoek is een groot bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van betaalde enquetes. Wanneer je op zoek ben naar enquetes invullen voor geld dan ben je bij Meedoen Aan Onderzoek aan het juiste adres. Bekijk de website van Meedoen Aan Onderzoek en begin vandaag nog met enquetes voor geld.

De uitvinding van geld vond plaats voor het begin van de geschreven geschiedenis en daarom is elk verhaal over hoe geld zich voor het eerst ontwikkelde, grotendeels gebaseerd op gissingen en logische gevolgtrekkingen.

Het significante bewijs stelt dat er veel dingen werden geruild op oude markten die beschreven kunnen worden als een ruilmiddel. Het ging onder meer om vee en graan – dingen die op zich direct nuttig waren – maar ook om aantrekkelijke zaken als kaurienschalen of kraaltjes die werden geruild voor meer nuttige goederen. Deze ruilhandel kan echter beter worden omschreven als ruilhandel, en de gewone ruilhandel van een bepaalde handelswaar (vooral wanneer de handelswaar niet fungibel is) maakt technisch gezien niet van die handelswaar “geld” of een “handelswaargeld” zoals de shekel – die zowel een munt was die een bepaald gewicht aan gerst vertegenwoordigde, als het gewicht van die zak gerst.

Door de complexiteit van de oude geschiedenis (oude beschavingen die zich in verschillende tempo’s ontwikkelen en die geen nauwkeurige gegevens bijhouden of laten vernietigen), en omdat de oude oorsprong van economische systemen voorafgaat aan geschreven geschiedenis, is het onmogelijk om de ware oorsprong van de uitvinding van geld en de overgang van “ruilhandelsystemen” naar de “monetaire systemen” te achterhalen. Verder ondersteunt het bewijs in de geschiedenis het idee dat geld twee hoofdvormen heeft aangenomen, verdeeld in de brede categorieën van geld van de rekening (debet- en creditbedragen op grootboeken) en geld van de uitwisseling (tastbare uitwisselingsmedia gemaakt van klei, leer, papier, bamboe, metaal, etc.).

Wat betreft het rekeninggeld kan de rekeninghouder redelijkerwijze worden omschreven als een zeer primitief grootboek – waarvan het oudste dateert van de Aurignacian, zo’n 30.000 jaar geleden. Hoewel het misschien niet redelijk is om te concluderen dat de oudste rekenlinialen werden gebruikt om een boekhouding bij te houden in de zin van het monetaire systeem, toont hun bestaan wel aan dat “boekhouding” – het bijhouden van een schriftelijk verslag van de getelde zaken – veel ouder is dan veel mensen veronderstellen. De 20.000 jaar oude Ishango Bone – gevonden in de buurt van een van de bronnen van de Nijl in de Democratische Republiek Congo – lijkt gebruik te maken van overeenkomende spijkertjes op het dijbeen van een baviaan voor het tellen van de correspondentie. Boekhoudkundige gegevens – in de zin van het monetaire systeem – die meer dan 7000 jaar geleden in Mesopotamië zijn gevonden, en documenten uit het oude Mesopotamië tonen lijsten met uitgaven, ontvangen en verhandelde goederen en de geschiedenis van boekhoudkundige bewijzen dat geld van de rekening dateert van voor het gebruik van muntstukken door enkele duizenden jaren. David Graeber stelt voor dat geld als rekeneenheid werd uitgevonden toen de onkwantificeerbare verplichting “Ik ben je iets schuldig” werd omgezet in het kwantificeerbare begrip “Ik ben je iets schuldig”. In deze visie kwam geld eerst naar voren als rekeningsgeld en nam het pas later de vorm aan van ruilgeld.

Ben je op zoek naar een website voor geld verdienen met enquetes? Meedoen Aan Onderzoek is een groot bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van betaalde enquetes. Wanneer je op zoek ben naar enquetes invullen voor geld dan ben je bij Meedoen Aan Onderzoek aan het juiste adres. Bekijk de website van Meedoen Aan Onderzoek en begin vandaag nog met enquetes voor geld.

Wat betreft het wisselen van geld, is het gebruik van representatief geld historisch gezien ook al van voor de uitvinding van het munten. In de oude rijken van Egypte, Babylon, India en China hadden de tempels en paleizen vaak warenhuizen die gebruik maakten van kleipenningen en andere materialen die dienden als bewijs van een claim op een deel van de goederen die in de pakhuizen waren opgeslagen. Omdat deze penningen in het magazijn konden worden ingewisseld voor de goederen die ze vertegenwoordigden, konden ze op de markten worden verhandeld alsof ze de goederen waren of als betaling aan arbeiders werden gegeven.

Hoewel dit niet de oudste vorm van ruilgeld is, werden verschillende metalen (zowel gewone als edele metalen) ook gebruikt in zowel ruilsystemen als in monetaire systemen en het historische gebruik van metalen geeft een aantal van de duidelijkste voorbeelden van hoe de ruilsystemen het monetaire systeem hebben doen ontstaan. Het gebruik van brons door de Romeinen, terwijl het niet tot de meer oude voorbeelden behoort, is goed gedocumenteerd en het illustreert deze overgang duidelijk. Ten eerste werd de “aes ruw” (ruw brons) gebruikt. Dit was een zwaar gewicht van ongemeten brons dat gebruikt werd in wat waarschijnlijk een ruilhandelsysteem was. De ruilbaarheid van het brons was uitsluitend gerelateerd aan het nut ervan in de smederij en het werd geruild met de bedoeling om in werktuigen te worden omgezet. De volgende historische stap was brons in staven met een voorgemeten gewicht van 5 pond (vermoedelijk om de ruilhandel gemakkelijker en eerlijker te maken), “aes signatum” (gesigneerd brons) genoemd, waarbij discussie ontstaat tussen of dit nog steeds het ruilhandelsysteem is of nu een monetair systeem. Tot slot is er een duidelijke breuk met het gebruik van brons in staafvorm.

https://www.meedoenaanonderzoek.nl/